top of page

Privacy verklaring

Uw privacy beschermd

Vanaf 25 mei 2018 geldt de General Data Protection Regulation (GDPR) wet. In Nederland ook bekend onder de naam Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De GDPR heeft als doel om mensen meer controle te geven over hun persoonsgegevens.

 

A2Z Communication vindt het belangrijk dat u altijd weet welke gegevens wij over u verzamelen en hoe we die gebruiken, en dat u hierover op een betekenisvolle wijze controle kan uitoefenen. Omdat we voortdurend streven naar transparantie, en als voorbereiding op de nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming die vanaf 25 mei in werking treedt, werken wij ons privacybeleid bij zodat u de beste beslissingen kunt nemen over de gegevens die u met ons deelt.

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

A2Z Communication kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van A2Z Communication en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan A2Z Communication verstrekt. A2Z Communication kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

Waarom A2Z Communication gegevens nodig heeft

A2Z Communication verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan A2Z Communication uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit interim opdrachten, en/of communicatie & marketing activiteiten of diensten in de breedste zin van het woord.

 

Hoe lang A2Z Communication uw gegevens bewaart

A2Z Communication bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

A2Z Communication verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van A2Z Communication worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. A2Z Communication gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar monique@a2zcom.nl. A2Z Communication zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

A2Z Communication neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van A2Z Communication maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door A2Z Communication verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met A2Z Communication op via monique@a2zcom.nl.

 

www.a2zcom.nl is een website van A2Z Communication. A2Z Communication is als volgt te bereiken:

Postadres: Golfresidentie 39, 8251 NK Dronten

Vestigingsadres: Golfresidentie 39, 8251 NK Dronten

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65144635

Telefoon: +31 (0)6 3741 9896

E-mailadres: monique@a2zcom.nl

bottom of page